มูลนิธิพูลพลังมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 18 ทุน

logohutsang

วันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมพลอยชมพูสพป.ศรีสะเกษเขต ๑ มิสเตอร์คานะฟูจิอิกรรมการกองทุนมูลนิธิพูนพลังประเทศญี่ปุ่นและนางสาวมุทิตา พานิช เลขานุการและผู้ประสานงานมูลนิธิพูนพลังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นทุนแบบต่อเนื่องติดตามตัวนักเรียนไปจนกว่าจะเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นปวส. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนที่ยากไร้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น จนสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดได้ในอนาคตซึ่งมีนักเรียนจากสพป.ศรีสะเกษเขต๑, เขต๒,เขต๓,สพม.เขต๒๘ และสังกัดอาชีวศึกษาเข้ารับทุนจานวน๑๘คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๕๙,๐๐๐บาท โดยมีนายเปลี่ยนพากเพียรรองผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต๑ นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง นางปกรธัศฎี สมงามผู้รับผิดชอบโครงการฯและคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: